วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 6

 วันที่ 28 กันยายน 2557 อาจารย์ผู้สอนได้อธิบายเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานในรูปแบบงานกลุ่ม 
มีข้อเสนอแนะดังนี้

-ใส่คำอธิบายใต้ชื่อบล็อคกลุ่มเพื่อความชัดเจนในการแสดงเนื้อหา
-การใส่ผลงานของแต่ละคน สามารถแยกได้โดยการสร้าง Tab ส่วนตัวของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดได้
-ควรใส่ข้อมูลผู้ประกอบการให้ครบถ้วน

อาจารย์ผู้สอนได้แนะนำเว็บไซต์ที่ช่วยเสริมทักษะ
 https://3dwarehouse.sketchup.com/ ภาพที่ 1 ภาพ  https://3dwarehouse.sketchup.com/
  ที่มา: ณัฐพล สุขมัน, 2557.

  http://www.packmage.com/   เว็บไซต์ที่รวบรวมแบบบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป ภาพที่ 2 ภาพ   http://www.packmage.com/ 
  ที่มา: ณัฐพล สุขมัน, 2557.การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5

วันที่ 21 กันยายน 2557 อาจารย์ผู้สอนได้อธิบายเกี่ยวกับการตอบ/วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส 
ได้อธิบายการเตรียมไฟล์จาก Adobe Illustrator ก่อนส่งพิมพ์ โดยจะต้องแยก layer สำหรับ template ที่ใช้ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการแก้ไขส่วนต่างๆ ในชิ้นงาน
    การออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องมีการเผื่อขอบไว้สำหรับตัด เป็นการขยายให้ขนานออกไปจากตัว template ทำได้ต่อไปดังนี้

 ภาพที่ 1 ภาพใช้โปรแกรม  Adobe Illustrator
  ที่มา: ณัฐพล สุขมัน, 2557.

อาจารย์ผู้สอนได้วิเคราะห์แบบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่แต่ละคนได้ออกแบบมา


ภาพที่ 2 ภาพงานที่จัดทำ
  ที่มา: ณัฐพล สุขมัน, 2557.

สรุป
- รูปแบน่าจะมีความมั่นคงกว่านี้
- กล่องยังไม่มีความแข็งแรงพอ


การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4

วันที่ 14 กันยายน 2557 ได้ฟังเพื่อนแปล-สรุปข่าวจำนวน 3 คน และ present จำนวน 2 กลุ่ม โดยอาจารย์ผู้สอนได้ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสุขภาพและความงาม

-สมุนไพรอภัยภูเบศร  http://www.abhaiherb.com/


 ภาพที่ 1 ภาพหน้าเว็บสมุนไพรอภัยภูเบศร
  ที่มา: ณัฐพล สุขมัน, 2557.ภาพที่ 2 ภาพหน้าเว็บ http://www.templatemaker.nl/
  ที่มา: ณัฐพล สุขมัน, 2557.

-ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าของแต่ละคน โดยนำ template จากเว็บ มาดัดแปลง อย่างน้อยคนละ 2 แบบ ใส่ภาพประกอบและข้อมูลให้เรียบร้อย (พิมพ์และตัดทำเป็นกล่องสมบูรณ์ที่ตัดใส่ได้จริง)

-ชิ้นงานทั้งหมดที่ออกแบบด้วยตนเอง (ชิ้นงานเดี่ยว) ให้ใส่ลงใน โฟลเดอร์ Artwork ส่วนตัว โดยรวมถึง Font ที่ใช้ด้วย
- Sketch Design (แบบร่างมือ) ของบรรจุภัณฑ์ ใส่ข้อมูล-ขนาดลงไปในแบบด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 3

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 3


วันที่ 10 กันยายน 2557 ได้ฟังเพื่อนนำเสนอ-สรุปข่าวสาร 3 คน โดยอาจารย์ผู้สอนได้วิเคราะห์ข่าวของเพื่อเพิ่มความชัดเจนให้กับประเด็นของแต่ละข่าวมากขึ้น

ให้แต่ละกลุ่มได้นำเสนอ ส. 1 สืบค้น (Research)ที่ทำการศึกษาค้นคว้าของแต่ละอำเภอในจังหวังชัยนาท โดยการทำเป็น  Mood Board

 Mood Board ที่นำเสนอในสัปดาห์ที่ 3


ที่มา:นายณัฐพล สุขมัน  กลุ่มที่ 4 iherb

อาจารย์ผู้สอนได้ให้คำแนะนำแต่ละกลุ่มตามปัญหาของสินค้าที่แตกต่างกันไป เนื่องจากยังมีจุดบกพร่องในการศึกษาหาข้อมูลและคิดวิเคราะห์ 
-ทำความเข้าใจในการทำ Mood Board ใหม่ 
-ข้อมูลที่ควรศึกษาเพิ่มเติม
-วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง (Swot Analysis) 

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 2

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 2 (31 สิงหาคม 2557)


    เพื่อนนำเสนอข่าว 3 คน โดยอาจารย์ผู้สอนได้วิเคราะห์ข่าวของแต่ละคน เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์กับนักศึกษาคนอื่นๆ ในชั้นเรียน
    อาจารย์ผู้สอนได้ทำการแชร์โฟลเดอร์สำหรับการส่งงาน-การบ้านใน Google Drive ให้กับนักศึกษาทุกคนเรียบร้อยแล้ว 


ภาพที่ 1 ภาพโฟลเดอร์สำหรับการส่งงานที่อาจารย์ได้แชร์ให้กลุ่ม 202

การบ้าน


การบ้านที่ต้องส่งสัปดาห์หน้า คือ การนำเสนอ ส. 1 ให้แต่ละกลุ่มศึกษาผลิตภัณฑ์ตามที่อาจารย์ได้กำหนดโจทย์มาให้ คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทสุขภาพและความงามของจังหวัดชัยนาท ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนำมาพัฒนาคนละ 1 ชิ้น โดยแต่ละคนในกลุ่มเลือกผลิตภัณฑ์ไม่ซ้ำกัน


ทำแบบทดสอบ pre-test ของวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่ http://clarolinethai.info/ภาพที่ 2ภาพหน้าเว็บ Claroline E-Learning Thai Edition


บันทึก:ให้ไปศึกษาดูงาน "มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3- 7 กันยายน 2557
ณ อาคาร 6-8 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 1 (24 สิงหาคม 2557)1.สมัคร gmail ตรวจสอบให้เรียบร้อย
2.สร้าง blogspot สอนการจัดค่าหน้าของ blog
3.ประเมินการวิจัยการออกแบบบรรจุภัณ์ของ Otop จังหวัดชัยนาทในอำเภอต่างๆโดยสินค้านั้นจะเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพเเละความงามเช่นสินจำพวกสปาต่างๆ อาหารเพื่อสุขภาพ
4.แบ่งกลุ่ม กลุ่มล่ะ 4 คน เพื่อทำการสำรวจ การพัฒนาแบบบรรจุภัณฑ์ของจังหวัดชัยนาท
5.ดูลายละเอียดศึกษา ที่ตามลิ้งที่อยู่ด้านล่างนี้    http://chainatotop.blogspot.com/p/blog-page_29.htmlงานสำหรับ ส.1
1.หาสินค้าชุมชน otop จังหวัดชัยนาท คนละ1ชิ้น
2.แปลสรุปข่าว โดยหาข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.thedieline.com/ เเละ Pinterest